برگزاری کلاس‌های مادر و کودک (حسی-حرکتی)

برگزاری کارگاه ارزیابی حسی-حرکتی

برگزاری کلاس‌های گروهی ورزش و هیجان ویژه مادران

برگزاری کلاس‌های مادر و کودک ورزش و هیجان

ثبت نام کارگاه آموزشی مدیریت رفتار والدین

برگزاری دوره‌ گل بازی و تعامل اجتماعی

برگزاری دوره‌ تعاملات اجتماعی – دوره زمستان

کلاس گل بازی و مهارت‌های اجتماعی

دوره درمان مشکلات یادگیری و تحصیلی